top of page

Vårt koncept: Ert företag ska äga all kompetens, i hela projekt eller i valda delar

Vi hjälper dig med analys, lösning och budgetering


Du får en professionell och oberoende lösning, utan att vara
i enskilda leverantörers händer.

Upphandlingen sker mellan ditt företag och leverantören


Vi hjälper dig med upphandling och att hitta rätt leverantör

Genomförande, projektledning kvalitetssäkring

 

Rätt anläggning, en fungerande produktion och ett säkerställt genomförande.

Analys.jpg

Analys

 • Insamling av ritningar, fakta, driftsinstruktioner.

 • Stämma av befintlig utrustning och dokumentation.

 • Mätning av prestanda, skick, placering och funktion. 

 • Rapport med sammanställning, slutledning och förslag utifrån uppsatt mål.

problemlosning.jpg

Problemlösning

Har ni problem med utsug, filtrering, hög energiåtgång, arbetsmiljö?
 

 • Vi utgår ifrån befintlig utrustning, avsatta resurser samt förväntningar på resultat.

 • Lösningsförslag på kort och lång sikt, alltifrån en enklare insats till komplett lösning.

 • Resultatet blir en rapport innehållande förslag baserade på era önskemål och förutsättningar.

Losning.jpg

Lösning

Lösningsförslag på önskat mål.

 

 • Finns tidigare analys av kan den ligga till grund för arbetet.

 • Lösningsförslag kan göras stegvis med avstämningar där efterfrågad prestanda och budget ligger till grund.

 • Resultat presenteras i rapport med offerter från leverantörer, ritningar, produktbroschyrer, beräkningar, mm.

budgetering.jpg

Budgetering

När vi enats om en lösning så sammanställer vi ett förfrågningsunderlag. Detta skickas till de leverantörer och entreprenörer som vi gemensamt valt ut som tänkbara. Vi kan även medverka med vår expertis vid utvärdering och upphandling.

Genomforande.jpg

Genomförande

Trogstam Consulting har mångårig erfarenhet från genomförda projekt rörande industriell luftbehandling inom olika industrisegment. Allt ifrån mindre delar av projekt till kompletta anläggningar. Vi har ett gediget branschkunnande. Vi följer upp och verifierar att genomförd förändring har gett avsett resultat.

kompetensuthyrning.jpg

Kompetensnätverk

Ibland behövs spetskompetens i projektet. Det kan vara allt ifrån mekanisk konstruktion till montageledning eller komplicerade beräkningar och simuleringar. Trogstam Consulting har etablerat ett nätverk med olika samarbetspartners där vi kan tillhandahålla och administrera många olika tjänster.
 

 • Brand/riskhantering

 • Utförande/montage

 • Service och underhåll

 • Mekanisk konstruktion

 • Projektering

 • Leverantörer

bottom of page