Vi är ert företags oberoende expert i hela eller delar av processen

Vi har över 40 års erfarenhet från arbete inom luftbehandling och då mestadels processventilation och centralutsug. Erfarenheterna från dessa år omfattar bland annat montage, service, luft-injustering, provtryckning med mera. En större del av tiden har ägnats åt entreprenadverksamhet innehållande projektledning, produkt och systemutveckling både inom och utom landets gränser. Vi har samlat erfarenheter ifrån många olika industrier och applikationer. Några sådana exempel är läkemedelsindustri, träindustri, livsmedelsindustri, gjuteri, möbelindustri, plastindustri med mera.

Sedan 2011 har verksamheten drivits utifrån konsultbasis där vi erbjuder vår erfarenhet och expertis direkt till brukaren, d.v.s. industrin. Genom att nyttja vår expertis så äger ni kompetensen och är inte i händerna på vare sig leverantörer eller entreprenörer. Vi utgår ifrån de förutsättningar som passar er bäst och bibehåller kontrollen genom hela processen i projektet.

International friends and colleagues

Most of our present assignments are here in Sweden so we have decided to publish our website only Swedish at this time. We undertake assignments outside of Sweden. So please do not hesitate from contacting us. We really want to hear from you.

Trogstam-consulting-logo2.png

Våra tjänster​

 • Analys

 • Problemlösning

 • Lösning

 • Budgetering

 • Genomförande

​Kompetensnätverk

 • Brand/riskhantering

 • Utförande/montage

 • Service och underhåll

 • Mekanisk konstruktion

 • Projektering

 • Leverantörer

Mikael Trogstam

 

Expert Industriell luftbehandling

Telefon: +46 70 633 83 63
E-post: 
mikael@trogstam.se

Adress: Trogstam Consulting AB.
Kransbindarvägen 27, 126 36 Hägersten

micke.jpg