top of page

Vi är ert företags oberoende expert i hela eller delar av processen

Vi har över 40 års erfarenhet från arbete inom luftbehandling och då mestadels processventilation och centralutsug. Erfarenheterna från dessa år omfattar bland annat montage, service, luft-injustering, provtryckning med mera. En större del av tiden har ägnats åt entreprenadverksamhet innehållande projektledning, produkt och systemutveckling både inom och utom landets gränser. Vi har samlat erfarenheter ifrån många olika industrier och applikationer. Några sådana exempel är läkemedelsindustri, träindustri, livsmedelsindustri, gjuteri, möbelindustri, plastindustri med mera.

Sedan 2011 har verksamheten drivits utifrån konsultbasis där vi erbjuder vår erfarenhet och expertis direkt till brukaren, d.v.s. industrin. Genom att nyttja vår expertis så äger ni kompetensen och är inte i händerna på vare sig leverantörer eller entreprenörer. Vi utgår ifrån de förutsättningar som passar er bäst och bibehåller kontrollen genom hela processen i projektet.

International friends and colleagues

Most of our present assignments are here in Sweden so we have decided to publish our website only Swedish at this time. We undertake assignments outside of Sweden. So please do not hesitate from contacting us. We really want to hear from you.

Creacon HKAB har den 3/2–2023 förvärvat verksamheten i Trogstam Consulting AB,
I samband med detta har ett samarbetsavtal mellan bolagen ingåtts för att på bästa sätt tillvarata respektive erfarenheter och kompetens. Pågående och kommande projekt kommer from 3/2–2023 att hanteras av Creacon HKAB. De villkor som i pågående projekt ingåtts kommer fortsatt att gälla.


Bakgrund:
Trogstam Consulting och Creacon HKAB har under senare år samarbetat i ett antal krävande industriella projekt. Efterfrågan på oberoende teknisk kompetens inom processventilation har efterfrågats i större omfattning än vad Trogstam Consulting på senare tid kunnat erbjuda.
Tiden var nu mogen för att ta nästa steg. Creacon HKAB har en sedan länge inarbetad organisation bestående av idag 37 medarbetare fördelade på 2 orter. Här finns idag 4 olika inriktningar El, VVS, Arkitektur och Automation.


I och med förvärvet av verksamheten i Trogstam Consulting lägger man till ytterligare en inriktning dvs Industriell Luftbehandling/Processventilation. Tillsammans med Trogstam Consulting kommer Creacon bemanna och bygga vidare utifrån den kompetens som redan finns i företaget. För dig som kund finns ett antal positiva synergieffekter i och med att kompetenser från samtliga inriktningar finns under ett och samma tak.

Trogstam-consulting-logo2.png

Våra tjänster​

 • Analys

 • Problemlösning

 • Lösning

 • Budgetering

 • Genomförande

​Kompetensnätverk

 • Brand/riskhantering

 • Utförande/montage

 • Service och underhåll

 • Mekanisk konstruktion

 • Projektering

 • Leverantörer

Mikael Trogstam

 

Expert Industriell luftbehandling

Telefon: +46 70 633 83 63
E-post: 
mikael@trogstam.se

Adress: Trogstam Consulting AB.
Kransbindarvägen 27, 126 36 Hägersten

Creacon

Christer Helgesson VD

el: 0500-444255 e-post christer.helgesson@creacon.se

micke.jpg
bottom of page