top of page

Vi optimerar produktionskapacitet, energianvändning och arbetsmiljö

Vi är er oberoende partner – i hela eller delar av processen. Trogstam Consulting har mångårig erfarenhet av industriell lufthantering inom olika industrisegment och applikationer. Vi kan hjälpa er med allt ifrån analys till rådgivning, ”trouble shooting”, förslag till lösning eller projektledning vid ombyggnad eller nyinstallation.

deromevarberg-1024x597-1-1024x597.jpg

Utsug och filtrering av spån,
damm och produktionsspill

Vid de flesta fall av bearbetning av till exempel trä, plast eller annat material, bildas produktionsspill och föroreningar. Dessa påverkar produktion, hälsa och miljö negativt om de inte hanteras på ett effektivt sätt. Detta sker som oftast med hjälp av någon form av utsug där man i olika steg avskiljer och filtrerar material från transportluften. I samband med detta bör man även beakta att utsugen luftmängd på något sätt skall återföras till lokalen.

Värmeåtervinning.jpg

Energieffektivisering och värmeåtervinning

Vid processventilation handlar det ofta om relativt stora luftmängder som sugs ut från processen och lokalen. För att undvika kallras och andra olägenheter bör man på ett kontrollerat sätt återföra luften till lokalen. Det finns energi att spara genom smart styrning och rätt dimensionering utifrån hur anläggningen nyttjas.

städ-vaccum.jpg

Centralstäd och arbetsmiljö

En effektiv produktion och bra arbetsmiljö kräver att man regelbundet håller rent i och kring produktionen.
De flesta bearbetande industrier kan därför motivera en investering i en effektiv centralstädutrustning som alltid finns tillgänglig där den behövs. Det finns dock många fallgropar när det gäller dimensionering och utförande varför det är viktigt med en noggrann behovsanalys. Idag finns tyvärr många bristfälliga installationer vilka skulle kunna fungera bättre under rätt förutsättningar.

bottom of page