top of page
Huvudbild.jpg

INDUSTRIELL
LUFTBEHANDLING

Vi optimerar er produktionskapacitet, energianvändning och arbetsmiljö

Home: Headliner

Vi är ert företags oberoende
expert inom luftbehandling

Vår långa erfarenhet inom industriell luftbehandling gör att vi har full insikt kring marknadens leverantörer, produktutbud och specialistkompetenser. För dig är det värdefullt och ett sätt att säkerställa en optimal lösning.

nedladdning.png

Creacon HKAB har den 3/2–2023 förvärvat verksamheten i Trogstam Consulting AB, I samband med detta har ett samarbetsavtal mellan bolagen ingåtts för att på bästa sätt tillvarata respektive erfarenheter och kompetens. Pågående och kommande projekt kommer from 3/2–2023 att hanteras av Creacon HKAB. De villkor som i pågående projekt ingåtts kommer fortsatt att gälla.

Läs mer här

Rapport_trogstam-grå.jpg

Analys

Problemlösning

Lösning

Budget

Kompetensnätverk

Genomförande

Se våra tjänster

Vår långa erfarenhet inom industriell luftbehandling gör att vi har full insikt kring marknadens leverantörer, produktutbud och specialistkompetenser. För dig är det värdefullt och ett sätt att säkerställa en optimal lösning.

bottom of page